ข้อมูลสถานที่สอบปฏิบัติ

ที่อยู่ : ถนนเทศบาลรัง รักใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900